Ο Ραδιοφωνικός σταθμός  «Brake Fm» ήρθε για να βάλει «Φρένο». . .στις άλλες συχνότητες, αφού ήδη από τις πρώτες ημέρες της αλλαγής ονομασίας και προγράμματος του, από τον Μάιο του 2008 έχει κερδίσει σημαντικό μερίδιο ακροατών της Κορινθίας.

Ακούστε μας απο τους 100,8 και το www.easyradio.gr/brake


Ο «Brake Fm» είναι μουσικός σταθμός και παίζει όλα τα είδη της μουσικής!!!

Με την νέα του επωνυμία «Brake Fm» είναι η συνέχεια του ραδιοφωνικού σταθμού « ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» ο οποίος, κατείχε βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  και λειτουργούσε νομίμως και αδιαλείπτως μέχρι την αλλαγή ιδιοκτησίας στον Γεώργιο Ναστούλη,
Αντιπρόεδρο της ΠΕΙΡΑΣ (Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών),
Αντιπρόεδρο της ΕΤΕΠ   (Ένωση Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας)
και ταμία της ΕΣΕΤ (Ενωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου).

Το ανανεωμένο μας ζωντανό ποιοτικό πρόγραμμα μεταδίδεται σε όλο το Νομό Κορινθίας,παραλιακή και ορεινή ζώνη   και « ON AIR »μέσω INTERNET

EMAIL: BRAKEFM@HOTMAIL.COM
THΛ: 2741084830 & 6945853883